Repetities

 

Wij repeteren iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur In De Johanneskerk, Mgr Vranckenstraat 9, Sittard. 

Voorafgaand aan deze repetitie is er bij toerbeurt partijrepetitie van 19.30-20.00 uur