Dirigente Nadia Loenders

Nadia Loenders studeerde zang, muziekschriftuur en koordirectie aan de

conservatoria te Antwerpen, Düsseldorf en Maastricht en behaalde het diploma

“Meester in de muziek”, specialisatie koordirectie aan het Lemmensinstituut

(Leuven).

 

Naast haar carrière als soliste profileert zij zich de laatste jaren steeds vaker als

dirigent. Sinds 2000 is zij dirigent van het vocaal ensemble F:e-m@il te Lummen, en sinds 2004 (met een korte tussenstop van 2019 tot 2022) van Synoidos te Sittard. Hiernaast is ze verbonden aan de muziekacademie van Koersel en heeft ze een eigen zangatelier Arsis.

 

Naast grote totaalproducties, waarin koorzang gecombineerd wordt met andere

disciplines, programmeert zij ook a cappella concerten of grotere koorwerken

met orkest. Ook het componeren van koormuziek is haar niet vreemd; zo componeerde zij in kader van het TV programma “Fata Morgana”, de “Olympische Hymne” en zeker waard ter vermelding is het “Requiem van Twijfel en Troost”, waarvan zij de muziek componeerde en Jos Simons de arrangementen schreef.

 

De totaalproductie ‘Stromen’ werd in 2017 gerealiseerd. Muziek gecomponeerd

door Nadia Loenders op teksten van Rianne Spa, Bert Stuij en Theo Zwartkruis

en kunstwerken die werden gemaakt door leerlingen van de Trevianum

Scholengroep Sittard.

 

Op 30 april 2011 kreeg zij de prijs “Best Conductor” tijdens het “International 

Choir Festival Berlin 2011”.