Bijzonder concert: The Armed Man

Herdenk de oorlog, vier de vrijheid

 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat zuidelijk Nederland werd bevrijd door de geallieerde Strijdkrachten. Aan ruim 4 jaar bezetting en onderdrukking kwam een einde! Daarom hebben drie koren en één harmonieorkest de krachten gebundeld om de oorlog te herdenken en de vrijheid te vieren via dit concert.

De uitvoerenden zijn Synoidos, koor dat je raakt! uit Sittard en Harmonie St. Cecilia uit Grevenbicht-Papenhoven in samenwerking met vocaalensemble Sirena uit Eindhoven en mannenkoor Lambardi uit Helmond. In totaal 180 zangers, 70 muzikanten en 2 solisten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jos Simons.

The Armed Man is gecomponeerd door Sir Karl Jenkins en oorspronkelijk opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo-crisis, maar is een algemene aanklacht tegen crisis en oorlog. De compositie kent teksten over oorlog, de gevolgen ervan en teksten die hoop brengen en wijzen naar duurzame vrede. Daarom past deze muziek zo goed binnen het thema 75 jaar bevrijding.

Het concert wordt ondersteund door beelden van de bevrijding uit de omgeving Sittard-Geleen van De Domijnen (voorheen het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen). Tevens zal een aantal generaties vertellen wat vrijheid voor hen betekent. De medewerking door museum EyeWitness uit Beek en Regiment Limburgse Jagers dragen bij aan een intense beleving van deze eigentijdse voorstelling met indrukwekkende inhoud.

 

Het concert kent twee uitvoeringen:

Zondag 22 september 2019 in Het Muziekgebouw in Eindhoven, aanvang 15.00 uur

 

Zondag 29 september 2019 in De Hanenhof in Geleen, aanvang 15.00 uur

 

 

 


 

De compositie

 

The Armed Man is de titel van een mis gecomponeerd door de Britse componist Sir Karl Jenkins uit Wales, met als ondertitel ‘A Mass for Peace’. Het werk is gecomponeerd in opdracht van het ‘The Royal Armouries’ (de Koninklijke Arsenalen) Museum in Leeds ter gelegenheid van de Milleniumvieringen. De première vond plaats in Londen in 2000, in de Royal Albert Hall. Het stuk was oorspronkelijk opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo crisis, die plaats vond terwijl Jenkins aan zijn compositie werkte.

 

Het is een antioorlog stuk en opgebouwd rond het Ordinarium van de Christelijke mis, die gecombineerd wordt met andere bronnen, onder andere het vijftiende-eeuwse volkslied ‘L’homme armé’ (de gewapende man moet men vrezen!) in het eerste en laatste deel. Jenkins gebruikt religieuze en wereldlijke teksten uit verschillende perioden en werelddelen. Het Kyrië, Sanctus, Agnus Dei en Benedictus(allemaal uit de R.K.-mis) worden afgewisseld met teksten uit de Bijbel, de Koran en de Mahabharata (Hindoeïsme). Ook worden teksten van dichters en oorlogsveteranen geciteerd. De teksten vallen in drie categorieën: heroïsche teksten over oorlog en geweld, smartelijke teksten over de gevolgen van het geweld en tenslotte de teksten, die hoop brengen en die erop wijzen dat duurzame vrede mogelijk is. Het geheel wordt samengebonden door de oproep tot gebed en de delen uit het ordinarium. Opvallend bij dit stuk is de oproep door een Imam. Deze oproep is verwerkt in de mis.

 

 

The Armed Man - Karl Jenkins

1.         L’homme Armé

2.         The Call Of The Prayers

3.         Kyrië

4.         Save Me From The Bloody Man

5.         Sanctus

6.         Hymn Before Action

7.         Charge!

8.         Angry Flames

9.         Torches

10.       Agnus Dei

11.       Now The Guns Have Stopped

12.       Benedictus

13.       Better Is Peace

 

 

 

De deelnemers

 

Synoidos, koor dat je raakt!

Synoidos is opgericht in 1992 en telt momenteel 60 leden. De naam Synoidos komt uit het Grieks en betekent samen harmoniëren. Dat staat bij het koor centraal, zowel muzikaal als sociaal. Er wordt gestreefd naar een hoog amateurniveau. Bij de keuze van het repertoire en het vormgeven van concerten, probeert het koor zoveel mogelijk aan te sluiten bij maatschappelijke thema’s. 

Synoidos heeft vanaf 1995 vele concerten gegeven, waarbij vaak werd samengewerkt met andere koren of muziekgezelschappen. Door de jaren heen werden meerdere cd’s opgenomen. In samenwerking met L1 is er in 2006 een kerstprogramma gemaakt, waarin een musical ondersteund werd met interviews en beelden uit de regio. Een ander highlight is een geheel eigen project, het ‘Requiem van Twijfel en Troost’, gecomponeerd door dirigent Nadia Loenders waarin succesvol werd samengewerkt met Harmonie st. Cecilia. Sinds de première in 2008 zijn er al veel uitvoeringen gegeven en is er nog steeds vraag vanuit Nederland en België.  In 2013 werd een grootschalig Filmproject uitgevoerd in Veldhoven en Sittard getiteld ‘Vocal Proms at the Movies’. Voor het concert ‘We are the World’ in mei 2017 is verbinding gezocht met asielzoekerscentra in Echt en Sweikhuizen. Deze samenwerking heeft geleid tot een wervelend concert waar de opbrengst bestemd was  voor de genoemde asielzoekerscentra. 

Het meest recente hoogtepunt was in 2017 het project Stromen De teksten werden geschreven door drie van onze koorleden en gecomponeerd door Nadia Loenders. In Stromen wordt het mensenleven vergeleken met de stroom van een rivier. De kunststroom van scholengemeenschap Trevianum maakte kunstwerken die aansluiten bij de teksten evenals twee leden van ons koor.

 

Dirigent Nadia Loenders (Solist tijdens de uitvoeringen van The Armed Man)

Nadia Loenders studeerde zang, muziekschriftuur en koordirectie aan de conservatoria te Antwerpen (B), Düsseldorf (D), Maastricht (NL) en behaalde het diploma ‘Meester in de muziek’,  specialisatie koordirectie aan het Lemmensinstituut te Leuven (B).

Zij was verbonden aan het voormalige BRTN Koor en filharmonisch orkest, de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen, het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen en het Nationaal orkest van België.  Naast grote totaalproducties, waarin koorzang gecombineerd wordt met andere disciplines, programmeert zij ook uitvoeringen met a capella koormuziek rond een bepaald thema of grotere koorwerken met orkest. Zo realiseerde zij in mei 2004 het project ‘Adiemus - Songs of Sanctuary’ (Karl Jenkins)  Ze componeerde verschillende muziekwerken waaronder de ‘Olympische Hymne’. Voor het Belgische TV1 programma ‘Fata Morgana’, het Requiem van Twijfel en Troost en Stromen. Ontdek je stem, handboek voor de beginnende koorzangers schreef ze samen met Hennie Ramaekers. Naast koordirectie heeft Nadia een stemstudio en geeft ze zangcoaching. 

Naast Synoidos is zij ook dirigente van vocalgroep F:em@il, Lummen, mannenkoor Lambardi Helmond, Veldhovens mannenkoor, vrouwenenseble Sirena, Eindhoven en het West Limburgs Mannenkoor  (België).

 

Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven

Harmonie St. Cecilia is een veelzijdige muziekvereniging afkomstig uit Grevenbicht en Papenhoven,  De vereniging telt 200 leden en bestaat uit een orkest, een drumband/Slagwerkgroep en een aantal ensembles. Alle leden zijn met elkaar verbonden, door de muziek die ze maken en de gezelligheid die binnen de vereniging zeker niet ontbreekt. Het motto van de vereniging is dan ook: In Harmonie verbonden. Het orkest komt sinds 1954 onafgebroken uit in de eerste divisie (voorheen superieure afdeling) en heeft veel mooie resultaten (ere- en eerste prijzen, het merendeel met lof der jury) geboekt onder leiding van o.a. Jos Ruijters, August Thissen, Thijs Tonnaer en Jos Simons. St. Cecilia kan zich verheugen veel talentvolle jeugd in de orkestbezetting te hebben. In het concertprogramma wordt zo veel mogelijk gekozen voor een mix van transcripties, originele harmoniemuziek, maar ook pop- en filmmuziek. Op de agenda staan ook diverse ‘straat-optredens' (taptoe, optochten, serenades) ook passend binnen de rol die de vereniging in de gemeenschap speelt.

De vereniging is in 2000 onderscheiden met de zilveren legpenning van de gemeente Born en de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit Koningin Beatrix. De vereniging heeft 4 Cd’s uitgebracht, waarvan één in samenwerking met Omroep Limburg, de eerste CD in de serie Omroep Limburg Klassiek. De meest recente parels aan de kroon zijn de Requiem van Twijfel en Troost-uitvoeringen in Hasselt en Genk (met het koor Synoidos en de Belgische acteur Hubert Damen, het C-Majeur concert in 2015 in de Schouwburg in Sittard, met combo, koor Synoidos en de vermaarde solisten Shirma Rouse (zang), Sef Thissen (zang) en Harmen Vanhoorne (cornet/trompet), de succesvolle deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade in 2017 waar goud met onderscheiding wordt behaald en ‘last but not least’ twee uitverkochte filmconcerten in december 2018.

 

 

 

Dirigent Jos Simons

Jos Simons studeerde aan de Koninklijke Conservatoria van Antwerpen en Brussel. Hij behaalde er een Eerste Prijs notenleer, een Eerste Prijs met onderscheiding en het Hoger Diploma hobo en althobo, een Eerste Prijs en het Hoger Diploma kamermuziek. Daarnaast behaalde hij nog diverse pedagogische getuigschriften. Sinds 1985 is hij als hoboïst verbonden aan de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen, tevens Eerste solist-onder kapelmeester en lessenaar-aanvoerder van de houtblazers. Hij was ook actief in het BRTN Filharmonisch Orkest en het Nationaal Orkest van België en verleende zijn medewerking aan diverse projecten met orkesten en ensembles, zoals de houtblazerstrio’s Kalamoi en Donax en het Ensemble Belcanto. Aan het Conservatorium te Maastricht behaalde Jos Simons bij Pierre Kuypers het diploma Hafabra-directie.

Als dirigent is hij momenteel actief bij de harmonieorkesten St. Cecilia Rotem (B) St. Caecilia Echt (NL) De Lentekrans Linne (NL) en bij St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven (NL).

 

Vrouwen Vocaal Ensemble ‘Sirena’

De vereniging Vrouwen Vocaal Ensemble ‘Sirena’ is in 1996 opgericht vanuit het gemengd koor Pavane. Op 24 september 1997 is zij formeel gestart met haar activiteiten. Tot 2002 stond het koor onder leiding van Ad Broeksteeg. Daarna werd ‘Sirena’ achtereenvolgens geleid door  Louise Deal tot 2008 en door haar opvolgster Nadia Loenders tot op dit moment. Met Louise vierde ‘Sirena’ in 2007 haar tienjarig jubileum met verschillende projecten.

Sirena is een vrouwenensemble waar op een goede manier ambitie, prestatie en sfeer gecombineerd worden. Er worden eisen gesteld, maar je mag ook nog iets te leren hebben. Dat uitgangspunt maakt dat wij altijd op zoek zijn naar manieren om ons verder te ontwikkelen.

‘Sirena’ is het Italiaanse woord voor Sirene, een figuur uit de Griekse mythologie. De Sirenen waren halfgoddelijke wezens die leefden op één van de eilandjes van een rotsige eilandengroep. Met hun mooie stemmen lokten ze nietsvermoedende reizigers naar het eiland, om ze met hun schip op de klippen voor het eiland te pletter te laten slaan. ‘Sirena’ deelt met deze mythologische wezens het verlangen om te bekoren, echter niet de wens de luisteraars in het ongeluk te storten!

‘Sirena’ organiseert elk jaar, onder leiding van haar dirigent, een eigen concert. Daarnaast blijft de groep ‘in’ voor wat zich in de loop van het jaar aanbiedt, zoals een mis, een concours, een kerstviering e.d. Het koor kent een vaste bezetting, maar zingen op projectbasis is altijd een optie.

In de bijna 10 jaar van het dirigentschap van Nadia zijn talloze concerten en projecten uitgevoerd. Enkele hoogtepunten door de jaren heen zijn de 1e plaats op het bondsconcours van de LBM met de harmonie van Mheer met de uitvoering van het 3e deel uit 'Planet Earth' van Johan de Meij, deelname aan de uitvoering van The Peacemakers van Karl Jenkins in Veldhoven en Linne (L), diverse Sing-In’s en deelnames aan Vocal Proms in Veldhoven.  

 

Mannenkoor Lambardi Helmond

Mannenkoor Lambardi werd op 5 oktober 1952 opgericht onder de naam Helmonds Koor 1952. Kort samengevat is het koor ontstaan uit een afscheiding van het Helmonds Mannenkoor. In 1960 werd de naam gewijzigd in LAMBARDI. Deze naam is ontleend aan de Italiaanse zanger-componist Camillo Lambardi.

Het koor telt zo’n ruim tachtig actieve zangers en staat sinds juli 2016 onder muzikale leiding van dirigent Nadia Loenders. Lambardi heeft in de afgelopen jaren het koor, middels succesvolle koorschoolprojecten, op niveau weten te houden. Het repertoire gaat van klassiek tot eigentijds. Opera, operette, musicals, volksliederen, barbershop, kerkelijke muziek en Slavische werken behoren tot het brede spectrum dat wordt uitgevoerd.

Hoogtepunten in de historie zijn o.a. Verdi concerten met het Promenade Orkest en o.a. Ernst Daniël Smid, in het Philips Muziekcentrum en Sporthal De Braak in Helmond, een uitvoering van de voor het koor gearrangeerde Latijnse Jubiläumsmesse van Jozef Gruber, samen met het symfonieorkest Helmond-Venray en de Helmondse sopraan Marijke de Witte, concertreizen naar Berlijn en Straatsburg, uitvoeringen van de Carmina Burana en operaconcerten met sopraan Marjorie Ginczinger, bas/bariton Ernst Daniël Smid, tenor Marten Smeding en orkest Continuo. In 2017 nam Lambardi met succes deel aan een internationaal festival in Lindenholzhausen. Het optreden van het koor werd door de jury met brons beloond.

 

 

Muezzin Jamal Assalhi

Jamal Assalhi is werkzaam bij VDL Nedcar in Born. Hij is daarnaast bestuurslid van de vereniging Moskee El Fath Maastricht. Daarin functioneert hij als vertrouwenspersoon, bemiddelaar en Muezzin. Omdat hij jongeren en ouderen actief bezig houdt, is hij ook adviseur van de Imam.

Als Muezzin verzorgt hij de oproep tot het gebed, de Adhan. Dat gebeurt door het reciteren van de daarvoor bestemde bewoordingen, diverse keren per dag.

De filosofie achter de adhan (oproep tot het gebed) is dat mensen elkaar een aantal keer per dag ontmoeten om het gebed te verrichten. Daarnaast is het een moment om dagelijkse zaken met elkaar te bespreken indien nodig. Het doel hiervan is om mensen actief bezig te houden en mensen bij elkaar te brengen in vrede. Zo blijven wij mensen dicht bij elkaar staan.